Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem 19-25

YƖƖN-SÕAMYÃ 135-141

Bõn-bɩʋʋng rasem 19-25
 • Yɩɩll 59 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • A Zeova naana tõnd tɩ d tar ra-sãnde”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 136:15: Bõe la vɛrse-kãngã sõngd tõnd tɩ d bãnge, Israyɛll nebã sẽn wa n yi Ezɩptã wɛɛngẽ? (it-1 849 s. a 6)

  • Yɩɩn. 141:5: Rĩm a Davɩɩd sak n deega bõe? (w15 15/4 31 s. a 1)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 139:1-24 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: wp16.5 16 (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: wp16.5 16. Bool kɛlgdã t’a wa tigsgã. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 8 s. a 8. Wilg karen-biigã a sẽn tõe n tũ bũmb ning a sẽn zãmsdã to-to. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 57

 • D sã n wa zãmsd Biiblã ne neda, bɩ d gũus ne manesem kẽere”: (Min. 15) Sõsgã poore, ning video sẽn tar babs a yiibã, sẽn wilgd d sẽn segd n maan la d sẽn pa segd n maane, d sã n wa zãmsd ned Biiblã. Tika Biiblã yetame sebrã neng 29, sull a 7. Kɛlgdbã segd n laka bãmb mensã sebr n tũudẽ. Tẽeg kɛlgdbã, tɩ b sã n tar sõsg sẽn tik babg ning sẽn yet tɩ “Moon-y koɛɛgã sõma” wã, b sã n tũ sagls kãensã, na n sõng-b lame tɩ b ra loog wakat ning b sẽn kõ-bã ye.

 • Tigingã Biibl zãmsgo: kr Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga, ne sak a 1 s. a 1-10 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 30 la pʋʋsgo