Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 120-134

Mam sõngr yita a Zeova nengẽ

Mam sõngr yita a Zeova nengẽ

B boonda Yɩɩn-sõamyã 120 n tãag 134 soab tɩ Zeruzalɛm kẽnd yɩɩlle. Neb wʋsg tẽedame tɩ yaa Israyɛll nebã sã n da wa rabd Zeruzalɛm sẽn be Zʋʋde tãensã zugã n na n tɩ maan yʋʋmd-yʋʋmd kibsã la b yɩɩnd yɩɩn-kãensã n pẽgd Wẽnnaam, b sũy sẽn yaa noog wʋsgã yĩnga.

B bilga a Zeova sẽn kogend tõnd to-to wã wa . . .

121:3-8

  • pe-kɩɩm sẽn gũud a piis n pa suusdẽ.

  • tɩɩg maasem.

  • wa sodaaga.