Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõn-bɩʋʋng rasem 12-18

YƖƖN-SÕAMYÃ 120-134

Bõn-bɩʋʋng rasem 12-18
 • Yɩɩll 33 la pʋʋsgo

 • Sɩngr goama (Min. a 3 bɩ sẽn pa ta woto)

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

 • Mam sõngr yita a Zeova nengẽ”: (Min. 10)

 • D bʋgs Wẽnnaam Gomdã zug neere: (Min. a 8)

  • Yɩɩn. 123:2: “Tʋm-tʋmdb sẽn get soaalã” võor yaa bõe? (w06-MM 1/10 31 s. a 3)

  • Yɩɩn. 133:1-3: Bõe la vɛrse-kãensã zãmsd tõndo? (w06-MM 1/10 32 s. a 2)

  • Bõe la semen-kãngã Biiblã kareng wilg maam a Zeova zugu?

  • Bõe la m bãng tɩ tõe n sõng-m koe-moonegã wɛɛngẽ?

 • Biiblã karengo: Yɩɩn. 127:1–129:8 (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

MOON-Y KOƐƐGÃ SÕMA

 • Pipi sõsg sasa: wp16.5 gom-zugã. Leok kɛlgd sũur sẽn yiki. (Min. a 2 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Lebg-n-tɩ-gese: wp16.5 gom-zugã. Bool kɛlgdã t’a wa tigsga. (Min. a 4 bɩ sẽn pa ta woto)

 • Biibl zãmsgo: fg sak a 8 s. a 6. Wilg karen-biigã a sẽn tõe n tũ bũmb ning a sẽn zãmsdã to-to. (Min. a 6 bɩ sẽn pa ta woto)

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

 • Yɩɩll 114

 • Jéhovah a tellement fait pour moi: (Min. 15) Ning video wã tɩ y gese. (Kẽ QUI SOMMES-NOUS > ACTIVITÉS.) Rẽ poor bɩ f sok kɛlgdbã sogs-kãensã: Bõe la a Zeova maan n sõng a Crystal, la rẽ kɩtame t’a yãk yam n maan bõe? A sũur sã n wa sãam wʋsgo, bõe la a maanda? Wãn to la a Crystal kibarã sõng yãmba?

 • Tigingã Biibl zãmsgo: ia Baasg sõsgã s. a 1-13 (Min. 30)

 • Kʋms tigsgã la f wilg bũmb nins yell d sẽn na n gom semen ning sẽn watã. (Min. a 3)

 • Yɩɩll 119 la pʋʋsgo