Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Nonglem pa sat a bada

Nonglem pa sat a bada
WILGRI

(1 Korẽnt rãmbã 13:8)

Telesarz-y:

 1. 1. Zẽk f neng n ges

  f saam-biisã nensã.

  Bãng tɩ b nonga foo hal wʋsgo.

  Nonglem a woto

  yaa nonglem hakɩɩka.

  Dũni wã nebã pa mi-a ye.

  (PIPI REESGO)

  Nonglem pa sat a bada.

  A paada wakat fãa.

  (REESGO)

  Tõnd sẽn nong taaba,

  ne nonglem hakɩɩka,

  yaa Wẽnd kũuni.

  Tõnd sẽn nong taabã,

  Wẽnd sũur nooma ne-do.

  Bɩ rũndã nonglmã

  kell n pa ne tõndo,

  daar ne a to fãa.

 2. 2.Vɩɩmã zu-loeesã

  mi n namsda tõnd wʋsgo

  tɩ yaa wa yɩɩda tõnd pãnga.

  Tõnd sõngda taaba,

  tɩ kõt tõnd sũ-noogo.

  A Zeova me teenda tõndo.

  (PIPI REESGO)

  Nonglem pa sat a bada.

  A paada wakat fãa

  (REESGO)

  Tõnd sẽn nong taaba,

  ne nonglem hakɩɩka,

  yaa Wẽnd kũuni.

  Tõnd sẽn nong taabã,

  Wẽnd sũur nooma ne-do.

  Bɩ rũndã nonglmã

  kell n pa ne tõndo

  (REESGO)

  Tõnd sẽn nong taaba,

  ne nonglem hakɩɩka,

  yaa Wẽnd kũuni.

  Tõnd sẽn nong taabã,

  Wẽnd sũur nooma ne-do.

  Bɩ rũndã nonglmã

  kell n pa ne tõndo,

  daar ne a to fãa.

  Daar ne a to fãa.

  Daar ne a to fãa.