Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Zãms-y y kambã Biiblã

B gʋlsa kiba-kãensã tɩ b võor wʋmb pa toogo, n na n sõng roagdbã tɩ b tall-b n zãms b kambã Biiblã. Roagdbã segd n naagda b kambã n karemd kibayã.