Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Mak vɩɩmã rũndã-rũndã la sẽn na n yɩ to-to arzãnã pʋgẽ

Mak vɩɩmã rũndã-rũndã la sẽn na n yɩ to-to arzãnã pʋgẽ

Fot-bʋs n wilgd vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to arzãnã pʋgẽ?

Y sẽn tõe n karem me

LEBG A ZEOVA ZOA

D ges keoorã sẽn watã (Yɩɩll 24)

F sã n yɩɩnd yɩɩn-kãngã, bɩ f tags vɩɩmã sẽn na n yɩ noog to-to arzãnã pʋgẽ.