Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Hõng Kõng

Watch Tower Bible and Tract Society

19/F, 1 Hung To Road,

Kwun Tong,

Kowloon, Hong Kong

+852 2337-1686

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

8:⁠30 n tãag 11:00 la 13:00 n tãag 16:00

Kaagrã kaoosda minit 45

D sẽn maande

D lebgda sɛb sẽn tik Biiblã ne Sinoa (Traditionel), Sinoa (Simplifié), Sinoa (Simplifié) Pinyin, la ne Uighur (Arabic). D yiisda video-rãmb ne Sinoa mugsã goama, n paas cd-rãmb la bũmb a taab nebã sẽn tõe n kelg ne Sinoa (Cantonese).

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.