Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

D biru-rãmbã adɛrs, la kibay a taaba

D boond-y lame tɩ y wa kaag d biru-rãmbã la y ges d sɛbã yiisg zĩiga. Bao-y n bãng-y tõnd filyall-dãmbã zĩisi, la b kaagrã wakate.

Ɛspayn

Testigos Cristianos de Jehová

Ctra. M-108 Torrejón-Ajalvir, km. 5

28864 AJALVIR (MADRID)

SPAIN

+34 918-879-700

Kaagrã raya

Tẽne n tãag arzũma

8:30 n tãag 12:00 la 14:30 n tãag 16:30

Kaagrã kaoosda lɛɛr a 1

D sẽn maande

Tõnd lebgda sɛb sẽn tik Biiblã ne Ɛspayn mugsã goam la ne Catalan. Neb nins sẽn kaagd tõnd filiyallã yãta bũmb toor-toor sẽn wilgd a Zeova Kaset rãmbã kʋdemdã sẽn yɩ to-to Ɛspayn.

Telesarz-y tõnd filiyallã seb-vãoogo.