Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Zimbabwe

Watch Tower Bible and Tract Society

Private Bag WG-5001

WESTGATE

ZIMBABWE

+263 4-2910591

+263 712-604892

+263 772-472403

+263 772-472404

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00