Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Sirinam

Gemeente Paramaribo van Jehovah’s Getuigen

PO Box 2914

PARAMARIBO

SURINAME

+597 328054

+597 328049

+597 328021

+597 328019

+597 8918205 (Media inquiries)

+597 8899089 (Media inquiries)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 12:00 la 13:00 n tãag 17:00