Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Panama

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, A.R.

Apartado 0819-07567

PANAMA

PANAMA

+507 244-4301

+507 345-1282

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00