Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Kurasao

Watch Tower Bible and Tract Society

PO Box 4708

WILLEMSTAD

CURAÇAO

watchtower@cw.jw.org

+599 9-461-7528

+599 9-465-7737 (Fax)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 12:00 la 13:15 n tãag 17:15