Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Kodivoaare

Les Témoins de Jéhovah de la Côte d’Ivoire

06 BP 393

ABIDJAN 06

CÔTE D’IVOIRE

+225 2241-3606

+225 2241-8277

+225 2241-2977 (Fax)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

7:30 n tãag 12:00 la 13:30 n tãag 17:00