Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Kenya

International Bible Students Association

PO Box 21290

NAIROBI

00505

KENYA

+254 20-387-3211

+254 20-387-3212

+254 20-387-3213

+254 722-209-647 (Media inquiries)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

8:00 n tãag 17:00