Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Bao-y n sõs-y ne tõndo

Yaa ne sũ-noog la d rat n sõng nebã tɩ b bãng Biiblã, wall d tʋʋmdã d sẽn tʋmd dũniyã gill zugã. Y tõe n paama tõnd adɛrs-rãmbã la d telefõn-dãmbã nimero.

Burkĩna Faso

Les Témoins de Jéhovah du Burkina Faso

01 BP 1923

OUAGADOUGOU 01

BURKINA FASO

+226 25-35 29 00

+226 25-35 29 01

+226 25-35-29-02 (Fax)

Tʋʋmã wakate

Tẽne n tãag arzũma

7:45 n tãag 12:00 la 13:15 n tãag 17:00.