Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

●○○ OTHAPANYA WOBAJHA

Nikoho: Empadduwa ddi muthu akwa?

Yolebela: Ec 9:5a

Ohiye nikoho nna: Ebaribarene anookwa enere ohogoloseliwa okalawo?

○●○ OLENDDO WOBAJHA

Nikoho: Ebaribarene anookwa enere ohogoloseliwa okalawo?

Yolebela: Jó 14:14, 15

Ohiye nikoho nna: Mulugu aavenyiha anookwa, athuya enakalegewo avi?

○○● OLENDDO WANABILI

Nikoho: Mulugu aavenyiha anookwa, athuya enakalegewo avi?

Yolebela: Is 32:18

Ohiye nikoho nna: Mulugu anadhena addi murenddele veelaboni ya vati?