Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

 MWEDDELO WEHU WEKIRISTAWU

Osakulege pama yaredhelo yawo

Osakulege pama yaredhelo yawo

Nsakulege pama yaredhelo yehu. Mwaha waddi? Mwaha akala nnadhiveliwa, filime, jhibo, site, livuru obe jogo dha mutelefonini mmusoloni mwehu enakalamo siyene. Dhowaredhana ndho dhinosaddula ekalelo yehu. Yowukulaya sowi, yaredhelo dhowinjhiva dhinomutakalela Jeova. (Sal 11:5; Gál 5:19-21) Bumwahaya Bibliya awogaga wihina ‘nididele wubuwela dhithu dhatedhene’ dhinamuthithimiha Jeova.—Fil 4:8.

OSUGWE VIDIYU MASIKA ENAGIDHIVELA BADDI? WAMALA WAWAKULE MAKOHO ALA:

  • Koddo dhanamawana oRoma dhinaligana addi ni yaredhelo dhiliwo peeno?

  • Addibila mmulogoni enakavihere addi azombwe osakula yaredhelo yapama?

  • Yolebela ya Romanos 12:9 enanikavihera addi osakula yaredhelo?

  • Owaninyu murudda onakaliwe yaredhelo eriwo sivi?