Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

●○○ OTHAPANYA WOBAJHA

Nikoho: Malabo ala nnakalihu bookuthula?

Yolebela: 2Ti 3:1-5

Ohiye nikoho nna: Enaapadduwe ddi, malabo ala ookuthula yavira?

○●○ OLENDDO WOBAJHA

Nikoho: Enaapadduwe ddi, malabo ala ookuthula yavira?

Yolebela: Ap 21:3, 4

Ohiye nikoho nna: Nafunaga wajhavo mareliho a Mulugu nere ddi?

○○● OLENDDO WANABILI

Nikoho: Nafunaga wajhavo mareliho a Mulugu nere ddi?

Yolebela: Jo 3:16

Ohiye nikoho nna: Okanna nroromelo entapulela ddi?