Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

Othapanyedha muselu dha mBibliyani

●○○ OTHAPANYA WOBAJHA

Nikoho: Bibliya dofuneyave ni vano?

Yolebela: 2Ti 3:16

Ohiye nikoho nna: Bibliya anniwanana ni siyensiya?

○●○ OLENDDO WOBAJHA

Nikoho: Bibliya anniwanana ni siyensiya?

Yolebela: Jó 26:7

Ohiye nikoho nna: Dholaga dha Bibliya, dhinnakaviherave ni vano?

○○● OLENDDO WANABILI

Nikoho: Dholaga dha Bibliya, dhinnakaviherave ni vano?

Yolebela: Pr 14:30

Ohiye nikoho nna: Bibliya annapaganyaga ethu wereya?