Olupe wihina wone muselu dhilimo

Dhoholela dha mutugumano egumi ni mabasa ehu eekiristawu

Dhoholela dha mutugumano egumi ni mabasa ehu eekiristawu

Musolo

 

Ddima

Madhu oobajha

 2

Dhorela dha madhu a Mulugu

 3

Wilibihere mmabasani oolaleya

4

Mweddelo wehu wekiristawu

 5

Madhu ookuthula

 6

Wilibihere wileri ni ohudhiha

 7

Dholaga

 8

Osugwa mudhidhi

 9

Sumana ya muleddo

 10

Sumana ya musonkano wa murudda obe wa malabo mararu

 11

Sumana yowubuwela okwa wa Yesu

 12

Namaholela a mutugumano Egumi ni Mabasa

 13

Nameeddiha a mutugumano Egumi ni Mabasa

 14

Namaholela a nikuru na anamaholela mulogo

 15

Namalaga oosugwera

 16

Sala dhimodha

 17

Vidiyu

 18

1. Mutugumano Egumi ni Mabasa ehu Eekiristawu dhihariwege dhoholela dhinafwanyeya muwari mwa Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa ehu Eekiristawu ni ndha dhiri musiddo muna. Ekongomedhiwe anamalaleya atene, opeleka mandiniwa wihina ethomeliwege epaddi ya anamahudhera. Ale ehiri anamalaleya enatugumana malabweene podi othomeliwa epaddi ya anamahudhera, akala ennarumedha dhohudhiha dha Bibliya ni, ennawiwelela magano eekiristawu mwigumini mwewa.—Beneficie-se epaddi 282.

 2. Madhu oobajha: mutala 3 obe dhihifiye. Kadda sumana, jhibo ni nlobelo dhavira, nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa aathakelemo vang’ono dhithu dhinfuna ohudheriwa. Ahiddiwale osoriha nikoho nnafwanyeya va Dhowakula dha Mutugumano Egumi ni Mabasa.

 3. Dhorela dha madhu a Mulugu:

  • Mwaha: mutala 10. Musoloya ni thomodha bili obe tharu dhinafwanyeya muwari mwa Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa. Mwaha ola owogiwe nnamaholela mulogo obe mudhari ookavihera ofwanelela. Sumana ninfuguleliwa livuru na Bibliya, enere wonihiwa vidiyu yofugulela. Namawoga mwaha atapulele makalelo vidiyu eniwananiwa ni musoloya. Indo awoge thomo dhinafwanyeya muwari mwa Mwana Livuru na Mutugumano. Mudhidhi weenya, awoge fotu ni thomo dha Bibliya dhiri muwari mwa Mwana Livuru na Mutugumano, dhinakwaneliha muselu watene.

  • Otibe dhoviteya dhomuzimuni: mutala 8. Ela epaddi yothapanyedha, kinna makalelo owambela ni ookuthula. Ewogiwe nnamaholela mulogo obe mudhari ookavihera  ofwanelela. Agawele pama mudhidhaye makoho ala mannayi, thabwathabwa thomo dhinahoweleya vamulogoni. Mbwenye kalupe nikoho thi nikoho. Oliye podi osakula wileri verso dhatedhene obe naari. Dhowakula dha addibila dhikalege dha mujhebo 30.

  • Wileriwa wa Bibliya: mutala 4 obe dhihifiye. Epaddi ela sanamahudhera. Ethomeliwege addibila. Namahudhera ileri ddima athomeliwiye, kawoge ethu mbwenye ambele wileri baahi. Nameeddiha a mutugumano aakavihere anamahudhera wileri pama, wileri wowoneleyamo, wileri wohiguguma, odhiviha thomodha, ohiyaniya, wimela vego vofwanelela, ni awogege ninga anawogeliye.

 4. Wilibihere mmabasani oolaleya: mutala 15 obe dhihifiye. Epaddi ela ya mutugumano yegeredhiwe wihina yaxagihe anamaleya. Ni yakavihere makalelwiwa oolaleya ni ohudhiha. Anamahudhera etajhihege “Othapanyedha muselu dha mBibliyani” dhinafwanyeya epaddi 1 ya Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa, yeragana othapanya wobajha, ni olenddo wowelelawo. Anamahudhera binasakula akala enofuna obe naari ovaha livuru, woniha vidiyu ninnihuna Mwirigwini ya Malivuru ni Vidiyu. Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa ennadhana mudhidhi wa kadda namahudhera, ni onnadhana dhoxagiha dhimodha. Namahudhera kenjhedhedhe dhithu ahithomeliwihe naari mudhidhaye ogahanlewo. Dhowoniha dhegeredhiwa pamadhene podi ojha mutala mmodha naari mudhidhiwa ethomeliwiwa ohunakwane. Yakale yohoweleya, anamaholela mulogo podi othomeliwa epaddi yanamahudhera.

  • Othapanyedha muselu dha mBibliyani vidiyu: Vamwerini, sumana tharu dhothanana enowonihiwa ni enothapanedhiwa vidiyu yammalaleyelo. Vidiyudha dhinakale: othapanya wobajha, olenddo wobajha, ni olenddo wanabili. Ewogiwe ni nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa.

  • Othapanya wobajha: Epaddi ela podi othomeliwa ddibila obe murogola. Ethomeliwege alobwanave obe ahiyanave, podi okala avaade vimodhave. Aliwa podi okala owimelene obe okaratene. Arajhihe omulojhela ninga enereya vamuruddani. Etajhihe othapanyedha muselu dha mBibliyani dhinafwanyeya epaddi yobajha ya Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa.

  • Olenddo wobajha: Epaddi ela podi othomeliwa ddibila obe murogola. Ethomeliwege alobwanave obe ahiyanave. (Ministério do Reino 05/97 epaddi 3) Aliwa podi okala owimelene obe okaratene. Namahudhera onihe makalelo omuwogana muthu onihe efunelo labo nobajha. Etajhihe othapanyedha muselu dha mBibliyani enafwanyeya epaddi yobajha ya Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa.

  • Olenddo wanabili: Epaddi ela podi othomeliwa ddibila obe murogola. Ethomeliwege alobwanave obe ahiyanave. (Ministério do Reino 05/97 epaddi 3) Aliwa podi okala owimelene obe okaratene. Namahudhera onihe makalelo omuwogana muthu aadhiveliwe olenddo wobajha. Etajhihe othapanyedha muselu dha mBibliyani dhinafwanyeya epaddi yobajha ya Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa.

  • Ohudhera wa Bibliya: Epaddi ela podi othomeliwa ddibila obe murogola. Ethomeliwege alobwanave obe ahiyanave. (Ministério do Reino 05/97 epaddi 3) Aliwa podi okala owimelene obe okaratene. Epaddi ela enooniha ohudhera wa Bibliya oli vamulaloni. Kinna makalelo owambela ni ookuthula. Mbwenye namahudhera athomeliwa yoxagiha enawoga thomo yeyo, podi werana. Naari erumedhiwaga, kinahoweleya wileri ddima dhatedhene ethomeliwiwa nindhu nootama. Enlubaleya, fuwoniha makalelo apama oohudhiha.

  •   Mwaha: Epaddi ela sanamahudhera. Ethomeliwege addibila. Oliye awoge mwaha vaari va mulogo.

  5. Mweddelo wehu wekiristawu: Jhibo yavira, mutala 15 dhiri dhorajhiha, dhinnadhana epaddi modha obe bili dhinaakavihera addibila wahariha Madhu a Mulugu mwigumini mwewa. Yahikalawo ethu emodha, Epaddi dhabilidhene dhiwogiwe ni anamaholela mulogo obe adhari ookavihera ofwanelela. Dhofuneya dha mmulogoni, dhiwogiwege ni anamaholela mulogo.

  • Ohudhera wa Bibliya wa mulogo: mutala 30. Ethomeliwege anamaholela mulogo ofwanelela. (Mulogo mwiyevile anamaholela podi othomeliwaga adhari ookavihera oofwanelela, yakala yohoweleya) Nikuru nanamaholela mulogo nnowathoma addibila efwanelele weddiha ohudhera wa Bibliya wa mulogo. Addibila enaasakuliwe, yeddihege epaddiya pamadhene. Egawe pama mudhidhi ni ewoge dholebela dhinna thomodha. Yakavihere addibila wonelamo makalelo oweddela ndhe dhihudherewa mwigumini mwewa. Aliwa podi wona dhoholela dhimodha dhinawoga wodhela makalelo omweddiha Sentinela. Yakala yowedheya, kadda sumana yakakanihiwege anameeddiha ni anamileriya. Nameeddiha a mutugumano Egumi ni Mabasa, aloba wi ohudhera wule waguvihiwe, nameeddiha livuru dinathoma makalelo owaguviha. Podi osakula ohileri ddima dhatedhene.

  6. Madhu ookuthula: mutala 3 obe dhihifiye. Nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa onovirisedha thomo dha muthugumano. Awoge nikoho ni yowakulaya enafwanyeya va Dhowakula dha Mutugumano Egumi ni Mabasa. Awoge thomo dhinahudheriwe sumaneyo, podi owoga nikoho nnakuliwe sumaneyo wi addibila ehale yubuwelaga. Wahalawo mudhidhi podi wawoga mandina anamahudhera ethomeliwe sumaneyo. Yahikalawo ethu emodha, nameeddiha mutugumano podi walabihedha madhu ookuthula wihina avaha dhovuwiha obe ileri karta. Mabasa amalabweene, ninga odhowa mmalaleyelo, oxela, kiwogiwege otiribuna, ebandihedhiwege va kwaduruni ya dhovuwiha. Podi wera mutala miraru dha madho ookuthula kadhinaakwana wileri makarta ni ovaha dhovuwiha dhiriwo. Eyo yapadduwa nameeddiha a muthugumano podi waloba addibila enakale epaddi Mweddelo Wehu Wekiristawu wihina evugule mudhidhiwa. (Kasugwa  ddima ya 5 ni  9.) Muthugumano onafugiwa ni jhibo vamodha ni nlobelo.

 7. Wilibihere Wileri ni Ohudhiha: Obajha sumana ya 7 ya mweri wa Janeru a 2019, nameeddiha a mutugumano Egumi ni Mabasa, analabihedhege buruxura Wilibihere, aafunaga walaga ni watamalela anamahudhera. Namahudhera-di-namahudhera ilibihere wileri yoxagiha athomeliwiye enadha muwari mwa parenti va Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa. Sumana yobajha ya kadda mweri, nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa vamodha naaddibila enere othapanyedha yoxagiha modha ya buruxura Wilibihere. Theere onawoga: “Odhowegeve Wunnuwaga Omuzimuni” mwinyaya di namahudhera, nameeddiha a mutugumano kanalebavo ethu.

  8. Dholaga: Namahudhera amala werana epaddaye, nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa onna mutala 1 wihina amutamalele ni anvahe dholaga dhiri muwari mwa buruxura Wilibihere. Namahudhera ahinathi werana epaddaye, nameeddiha a mutugumano kaaguvele owoga yoxagiha anapenddiwiye. Vano, namahudhera erana epaddaye nameeddiha mutugumano amala omutamalela pamadhene, afuna podi osoriha yoxagiha ya namahudhera ole. Ni awoge akala namahudhera ohuvirihamo pama. Ahivirihamo pama, nuuriha amwaddele wihina onohogolowela dila bili. Nameeddiha podi owoga thalo dhinamukavihere namahudhera obe dhinaakavihere anamavuruwana. Afuna, mutugumano wamala obe mudhidhi mmodha nameeddiha mutugumano  podi onvaha dholaga dhimodha okwibi, dhiri mburuxurani wilibihere, obe dhiri mulivuruni Beneficie-se, podi okala yoxagiha yele obe emodhene. Wafunaga waanonave mabasa amodha a nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa, obe mabasa a namalaga oosugwera, wileri  ddima ya 13 ni  16.

    9. Osugwa mudhidhi: Namahudhera alupa mudhidhi athomeliwiye, ni nriho podi ommaliha. Ddima yanameeddiha mutugumano kilupege mudhidhi. Epaddi dha mutugumano dhihiri dha anamahudhera, muthuya alupa mudhidhi avahiwe dholaga okwibi. Mutugumano watene, obajha jhibo ni nlobelo dhikalege dha wora 1 ni mutala 45.

 10. Sumana ya muleddo: Mulogo wakanna sumana yavayekiwa, mutugumano dheddege wona Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa. Theere Mwewddelo wehu Wekiristawu, epaddi yoolupiwa si ela: Ohudhera wa Bibliya wamulogo. Winowakakanihiwa ni mwaha wa mabasa wa mutala 30 onadhe ni namaholela murudda. Mwaha wa mabasa ohinawogiwe nameeddiha mutugumano arajhihe ovirisedha thomo dhihudheriwe ni wawoge dha sumaneyo. Dhakalawo dhovuwiha avuwihe, nakalawo karita ileri. Amala amwithane namaholela murudda. Mwaha wamabasa wamala, namaholela murudda onofugela mutugumano ni jhibo anathomiye. Dhakalawo sala dhimodha anamahudhera eewogelo ya mulogo enatugumaniwawo, yakala sumana yavayekiwa kiyewo. Gurupu enawoga ewogelo ehiri yamulogo yele podi okanna mutugumano dhewadhene. Naari akala namaholela murudda aneddela mulogo munddimuwa wa gurupu yele. Gurupu dhatedhene etaganele ni mulogo munddimuwa wihina evuruwane mwaha wa mabasa wa namaholela murudda.

 11. Sumana ya musonkano wa murudda obe wa malabo mararu: Sumana ya musonkano wa murudda obe wa malabo mararu, mutugumano kadhinakalawo. Kadda muthu ahudhere yeka obe nimudhi dhithu dhafuna ohudheriwa sumana yele.

 12. Sumana Yowubuwela okwa wa Yesu: Labo nowubuwela okwa wa Yesu waliganyedha ni labo notugumana, mutugumano Egumi ni Mabasa kadhinakalawo. So mutugumano dhodhowa mmalaleyelo dhinokalawo.

  13. Namaholela a Mutugumano Egumi ni Mabasa: Nikuru na anamaholela mulogo emuthome namaholela mmodha wihina akale namaholela a Mutugumano Egumi ni Mabasa. Mutholwaye fuwongolela pamadhene mutugumano ni wona akala dhoholela dhatedhene dhinere ohariwa. Namaholela a mutugumano iwananege pamadhene ni namalaga oosugwera. Mwana Livuru na Mutugumano Egumi ni Mabasa na kadda mweri okumawene nameeddiha a mutugumano kaponyihe, amale wathomela anamahudhera epaddidhiwa. (Osugwe  ddima 4.) Kadda namahudhera akalege yothomeliwaye dhahalaga sumana tharu. Dhilebiwege va Designação para a Reunião Nossa Vida e Ministério Cristão (S-89).

 14. Nameeddiha a Mutugumano Egumi ni Mabasa: Kadda sumana namaholela mulogo okalege nameeddiha a mutugumano Egumi ni Mabasa. (Mulogo mwiyevile anamaholela podi othomeliwaga adhari ookavihera oofwanelela). Nameeddiha mutugumano awegeredhe madhu oobajha ni ookuthula. Vidiyu “othapanyedha muselu dha mBibliyani” ni vidiyu ya buruxura Wilibihere, epaddiya enakale nuliyene. Oliyeneve dinawithana aliba enna epaddi, akala anamaholela a mulogo ehiyevamo oliyeya podi othomeliwa werana epaddi dhikwayedha dhamutugumano. Balume dhakadda ddima dhikalege dhoogwaddela pamadhene. Nikuru na anamaholela mulogo, binaasakula anamaholela oofwanelela, enaathomiwege okala a nameeddiha mutugumano. Yamala osakuliwa  yakakanihiwege kadda sumana. Nimukalelo onafwanyeya kadda mulogo, namaholela a Mutugumano Egumi ni Mabasa, di needdiha ddila dhowinjhiva wapitha anamaholela akwaye esakuliwe wi yeddihege mutugumano. Anamalolela erumedhiwe ovahiwa epaddi ohudhera wa Bibliya wa mulogo, podi wira enoofwanelela othomiwa okala anameeddiha a mutugumano. Mbwenye mubuwele wi, ddibila oneeddihe mutugumano enofuneya watamalela ni wavaha dholaga dhofuneyesesa nimakalelo oodhivela yale enerana epaddi dhanamahudhera. Oliyeneve asugwere pama mudhidhi wihina mutugumano waatene ohulupe wora yoweruwa. (O sugwa  dima 6 ni  9.) Opaluku wakala mburo, nameeddiha mutugumano oonamo wi enofuneya, podi olabana mikorofoni mmodha owimelene wihina awithane aliba enna epaddi. Mudhidhi aawogaga, ddibila oneerihe epadiya agwele otiribunawa. Nameeddiha mutugumano, podi okala okaratene opalukuni wafiya mudhidhi waddima onihina: Wileriwa wa Bibliya, ni epaddi yaatene enawoga Wilibihere Mmabasani Oolaleya. Eyo enere okavihera ohunoonga mudhidhi.

 15. Namaholela a nikuru na anamaholela mulogo: Namaholela a nikuru na anamaholela mulogo dinaagawela addibila ddima dhatedhene dha mutugumano Egumi ni Mabasa, mbwenhe ddima dha anamahudhera, kahiyo oliye onaagawela. Eyo enatapulela wi oliyene, dinaagawela sumana dhatedhene anamaholela aatene esakuliwe wi ekale anameeddiha mutugumano kadda sumana. Namaholela a nikuru na anamaholela mulogo aaparaga mabasa yala, eegi adhihe wiwanana ni namaholela a Mutugumano Egumi ni Mabasa, ahidduwalege ombandiha porogarama aatene amutugumano vakwaduruni vinakala dhovuwiha dhamulogo.

  16. Namalaga oosugwera: Dhenyeyaga, athomeliye nibasa nna namaholela mulogo akale ononile owoga mwaha nimakalelo ahiyanahiyana apama. Yafuneyaga omulaga ddibila, namalaga oosugwera avahege dholaga agaarivo ni muthu onamulagiye bahi. Oliyene dinaalaga anamaholela mulogo ni adhari ookavihera akala kakosile pama epaddi-sipaddi mmulogoni. Yafuneyaga oliye dinaava dholaga adhari ookavihera obe anamileri ni anamaholela amulogo yawoga mwaha wavathaddo, yamweeddiha Sentinela, yeddiha ohudhera wa Bibliya wa mulogo, yerana epaddi-sipaddi ya mutugumano Egumi ni Mabasa. (Osugwe  ddima 9.) Mmulogoni yakalamo anamaholela owinjhiva enawoga pamadhene mwaha dhavathaddo ni enahudhiha pama, kadda yaka pode wakakanaga nibasa nna. Kahi yofuneya ovaha dhoolaga kadda ddibila eeriha nibasa athomeliweye.

 17. Sala dhimodha: Anamahudhera yathabwa winjhiva, mulogo podi okunga sala dhimodha dhanamahudhera eneregiwana dhipaddidhiwa. Kadda sala yode akalegewo namasogolela owedha, akalelge namaholela mulogo. Yahikalawo anamaholela mulogo owinjhivene, mudhari okavihera ofwanelela podi ovahiwa mabasa yala. Nikuru na anamaholela mulogo thinamusakula muthu anavahiwe mabasa yala. Obe okala mabasaya enerege wakakanihiwa vasumanani. Nameeddiha a epaddi ela aharege dhoholela dhiri  ddima 8. Anamahudhera yithaniwe ovolowa sala dhimodha epaddi otipe dhoviteya dhomuzimuni yavira. Epaddi ela yanamahudhera yamala atene ehogolowele mmaburoni mwewa. Mudhidhi wowoniha ni wothapanyedha vidiyu yepaddi yela anamahudhera eri sala dhimodha evuruwanele woongo. Yahiwedheya ovuruwana nameddiha a sala dhimodha podi woniha vidiyu. Akala ntelefoni, ntableti obe ni komputadori.

 18. Vidiyu: kadda mutugumano dhinowonihiwa vidiyu dhisakuliwe. Vidiyu dha mutugumano dha vari va sumana dhinafwanyeya mu JW.Library ni podi wonihiwaga ni makina bi makina. Vidiyu dha mutugumano Egumi ni Mabasa, ndhe dhiri dha mmalaleyelo dhamala wonihiwa podi ovirisedhiwaga wakalawo mutugumano wodhowa mmalaleyelo.