Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

 YOXAGIHA 9

Olabihedhe fotu dholebiwa ni vidiyu

Olabihedhe fotu dholebiwa ni vidiyu

Génesis 15:5

ENAHOWELEYA WERE DDI: Olabihedhe fotu dholebiwa, ni vidiyu wihina ohudhihe mutomaya mwamakalelo owoneleyamo, ni mokweya wubuwelela.

ONANDE ADDI:

  • Osakulele pama fotudha onafuniwe olabihedha. Olabhidhege diyagarama, Kwaduru, mapa, mpimo wa mudhidhi wihina otonyihedhe thomodha dhinahoweleya wahawogile madhu owinjhiva. Ohiya wubuwelaga fotuve ele bahi, enofuneya athuya yubuwelege ele ehudheriwa wodhela fotu ele.

  • Olabihedhege fotu athu atene enonigiwa pamadhene.