Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

 YOXAGIHA 6

Olabihedha dholebela ni mukalelo wokweya

Olabihedha dholebela ni mukalelo wokweya

João 10:33-36

ENAHOWELEYA WERE DDI: Kahiyo olupela mwaha mmodhaya wahinatapulele yolebela ele wileriliwe. Mbwenye wabihege watapulelemo pama yolebela ele wileriwe.

ONANDE ADDI:

  • Osakule madhu eniwanana niile onawogiwe. Ogamanle wileri yolebela, wawoge madhu enavahana ni thomoya. We podi werana eyo, owogaga madhu mamodhavi obe weragana nikoho nnathukulele ale enuvuruwana ofwanya madhu athomoya.

  • Ovirisedhe thomoya yofuneya. Ovirisedhe madhu ofuneya a yolebela ele enavahana ni mwahoole onawogiwe.

  • Ohukathamihe. Ohuwogege dhego dhowinjhiva dhihinavahana ni thomoya. Wubuwela ele athu enoniliwa wodhela mwahayoole onawogiwe ni thimaya onniwana, eyo enere wukavihera osakula pamadhene dhegodha onafunewe owoga wihina athuya yonelemo pama thomoya.