Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

 YOXAGIHA 4

Wahinileri yolebela ele wabihe wawaddela mwahaya bwaddi

Wahinileri yolebela ele wabihe wawaddela mwahaya bwaddi

Mateus 22:41-45

ENAHOWELEYA WERE DDI: Wegeredhe mubuwelo wa ale enuvuruwana ohunathi wileri yolebela.

ONANDE ADDI:

  • Wubuwele mwahaya bwaddi ogilerigi yolebela ele. Ohunathi wileri yolebela, wabihege wubuwela epaddi ya yolebelaya eniwanana pama ni mwaha onawogiwe.

  • Otonyihedhe wi dhatedhene dhinawogiwe dhinadha mBibliyani. Wawogaga naathu enamurumedha Mulugu, ohiya owoga ele enubuweliwe, wakavihere woona Bibliya anahudhihiye wodhela mwahole.

  • Omwihiye muthuya afunagave. Wamala werana nikoho wakule olabihedhaga yolebela yele, ni owoge makathamiho enapadduwa. Wamala otonyihedhe mukalelo yolebela ele ya mBibliyani ennikaviheriwa ogonjhiha makathamihoya.