Olupe wihina wone muselu dhilimo

Olupele muselu wogwaddela

 YOXAGIHA 18

Olabihedhege muselu dhinaathukula murima

Olabihedhege muselu dhinaathukula murima

1 Coríntios 9:19-23

ENAHOWELEYA WERE DDI: Olabihedhege muselu dhinaathukula murima wihina yonelemo ni makalelo ohiyana.

ONANDE ADDI:

  • Wubuwelege dhithu dhinoniliwa. Ohiya ovirisedhaga muselu dhinoniliwa, wakavihere woona mutoma dhimodha dhinafwanelela.

  • Osayele ni opendde. Olabihedhe muselu dhixa ni dhego dhipadduwe ovanene wihina oliganihe ni mutomadha dhinna thima. Windo wubuwele mwahawo ni inde osayeliwe akala dhinoligana ni muselu onafuniwe owoge.

  • Otonyihedhe thima onna museluya. Woone yolebela ela enakavihere addi athuya vakadda labo. Owoge dhego dhinereya ninga mubuwelelo, elemelelo, enatonyihedha mweddelwiwa.