Olupe wihina wone muselu dhilimo

Mabasa Ehu Oomwene

Mabasa Ehu Oomwene onovaha dhowaddela wodhela mutugumano ndha dha Anamona a Jeova: Ohudhera wa Bibliya wa Mpingo, Eskola Yowahudhiha Anamalaleya a Mulugu ni Mutugumano wa Mabasa.

Onone: Muselu dhimodha dhilebiwe dhinohiyana ni muselu dhinafwanyeya mwinternetini.

 

Onilevelele, eyo onafuniwe kinafwanyeya ovanene mwiterneti ni ewogelo yela.

Dhihikalawo misilu ni ewogelo yela epaddi ndha: