M̀ bota sii jamaalu niŋ kaŋ jamaalu le to, hani wo m̀ bee kambenta kuu kiliŋo la. M̀ bee lafita ka Jeova horoma. Jeova le mu Bayibulo la Alla ti aduŋ ate le ye feŋolu bee daa. Ǹ ka ǹna daŋo ke le ka Yeesu Kiristu nikinn aduŋ ŋà je ko buuñaa baa le mu ka ke kiristianoolu ti. Moo-wo-moo ntolu kono ka a la waatoo taa ka moolu maakoyi, ke ì karandi Bayibulo la aniŋ Alla la Mansabaayaa. Ǹ ka Jeova Alla la kuwolu a ǹna la Mansabaayaa seedeyaa wo le ye ǹ ke Jeova la seedoolu ti.

Taa ǹna internet palasoo to. Bayibulo karaŋ interneto to. Kuu jamaa karaŋ meŋ be dendiŋ ntolu la aniŋ ǹ laata meŋ na.