Skip to content

যেহোবাগী সাক্ষীশিং

Select language মৈতৈলোন্

ঐখোয়গী খৃষ্টানগী পুন্সি অমসুং থৌগল​—⁠মীটিংগী লাইরিক মচা

পুন্সি অমসুং থৌগল মীটিংগী লাইরিক মচা অসিনা চয়োলগী বাইবল পাবগী পাঙথোক্কদবা থৌরমশিং অমসুং নৈনগদবা মচাকশিং পী। মসিনা যেহোবাগী সাক্ষীশিংগী পাঙথোক্কদবা চয়োলগী মীটিংশিংগী মনুংদা অমগী নৈনগদবা মচাকশিংসু পী।

 

ঙাকপীগনি, হায়রিবা ওনলাইনগী শরুক অসি হৌজিকমক্কী ওইনদি লোন অসিদা লৈজদ্রি

লোন অসিদা ফংবা অতোপ্পা মচাক খরদি মথংগী লমায়শিংদা ফংবিগনি