Skip to content

Skip to secondary menu

যেহোবাগী শাক্ষীশিং

মৈতৈলোন্

দ্রামাগী মওংদা বাইবল পাবা

মখল মখা কয়াগী মখোলগা লোয়ননা দ্রামাগী মওংদা পারিবা বাইবলগী শরুক খরগী ওডিও রের্কোদিংশিং তাবীয়ু।

 

ঙাকপীগনি, হায়রিবা ওনলাইনগী শরুক অসি হৌজিকমক্কী ওইনদি লোন অসিদা লৈজদ্রি

লোন অসিদা ফংবা অতোপ্পা মচাক খরদি মথংগী লমায়শিংদা ফংবিগনি