Skip to content

Punsigi maruoiba wahangsinggi paokhum kadaidagi phanggani?

Punsigi maruoiba wahangsinggi paokhum kadaidagi phanggani?

Paokhumsing adu . . .

  • Bigyandagi phanggadra?

  • Meeoibagi wakhallondagi phanggadra?

  • Nattraga Bibledagi phanggadra?

 BIBLE IBA AMANA ISHWORDA HAIRAMMI

“Eingonda wakhal taba pibiyu . . . Nahakki wa pumnamak achumbani.”—Thagat Ishei 119:144, 160, Asengba Bible.

Meeoi lakh kayada paokhumsing adu Biblena piri.

Adomsu makhoigumba ama oibiningbra?

jw.org website tagi adomna mateng louba yagani.

Online da yaoribasingdu PABIYU

Biblegi oiba video sing YENGBIYU

 MARUOIBA WAHANGSING ASIDA KARAMBANA ADOMGIDAMAK HENNA MARU OIBAGE?

  • Taibangpansi tasengnamak kanagi khutta leibage?

  • Awa-anagi aroiba leigadra?

  • Asibana tasengnamak hinggatpa ngamgadra?

Hairiba wahangsing asigi Biblegi oiba paokhumsing jw.org/mni-latn dagi phangbigani.

(Tractsing asi pabiyu nattraga louthabiyu, CHEPHONGSING da changbiyu > LAIRIK AMASUNG LAIRIK MACHASING)