Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Харуулын цамхаг  |  2015 оны 10 сар 

Еховагийн Гэрчүүд юунд итгэдэг вэ?

Еховагийн Гэрчүүд юунд итгэдэг вэ?

Еховагийн Гэрчүүд «Судар бүр Бурханы амьсгалснаар байгаа бөгөөд ... тустай» гэдэгт итгэдэг (2 Тимот 3:16). Библиэс Бүтээгчийнхээ тухай мэдэж, утга учиртай амьдрах арга ухаанд суралцдаг.

«Ехова гэдэг нэртэй зөвхөн Та л бүх дэлхийн цорын ганц Хамгийн дээд нь гэдгийг хүмүүс мэдэг» гэж Библид байдаг (Дуулал 83:18 ШЕ). Тиймээс зөвхөн Ехова Бурхныг шүтэж, Гэрчийн ёсоор нэрийг нь хүмүүст мэдүүлэхийг хичээдэг (Исаиа 43:10–12).

Еховагийн Гэрчүүд Есүсийг «Бурхны Хүү» *, дэлхийд ирж Мессиа болсон гэдэгт итгэдэг (Иохан 1:34, 41; 4:25, 26). Тэрбээр нас барсныхаа дараа тэнгэрт амилсан (1 Коринт 15:3, 4). Дараа нь Бурхны Хаанчлалын Хаан болсон (Илчлэлт 11:15). Хаанчлал бол бодит засгийн газар бөгөөд дэлхий дээр диваажинг сэргээнэ (Даниел 2:44). Библид «Даруу хүн газар нутгийг өвлөж, элбэг амар амгалангаар баярлана» гэж байдаг (Дуулал 37:11, 29).

 

Еховагийн Гэрчүүд Библийг орчин үед ч ач тустай гэж үздэг (Исаиа 48:17, 18). Тиймд зарчмуудыг нь чанд сахихыг хичээдэг. Жишээлбэл, Библид оюун ухаан, бие махбодийг хордуулдаг муу зуршлаас зайлсхийхийг анхааруулдаг. Тиймээс бид тамхи татдаггүй, мансууруулах бодис хэрэглэдэггүй (2 Коринт 7:1). Мөн архидан согтуурах, садар самуунтай орооцолдох, хулгай хийх зэрэг Библид хориглодог үйл хэргээс зайлсхийдэг (1 Коринт 6:9–11).

^ д/м 4 Библид Есүсийг «Бурханы цорын ганц Хүү» гэдэг. Ехова өөрөө бүтээсэн цорын ганц бүтээл юм. Мөн хамгийн анхны бүтээл (Иохан 3:18; Колоссай 1:13–15).

«Библийн хуудсуудаар Бурхан өөрсөдтэй нь ярьдаг гэж Еховагийн Гэрчүүд итгэдэг. Бэрхшээл тулгарвал Библиэс гарц хайдаг. ... Тэдний хувьд, Бурхны Үг амьд»—Католик санваартан Бенжамин Шераяаф, Мөнстэрландиш Фолксцуайтун сонин, Герман

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

БАЙНГА ТАВЬДАГ АСУУЛТ

Еховагийн Гэрчүүд өөрсдийнхөө шашныг л жинхэнэ гэж боддог уу?

Авралд хүргэдэг олон зам байдаг гэж Есүс хэлсэн үү?