Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2015 оны 9 сар 

Энэ дугаарт 2015 оны 10 сарын 26-наас 11 сарын 29-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Та төлөвшсөн христиан болж байна уу?

Еховад олон жил үйлчилж байгаа хүн ч сүнслэгээр байнга өсөх шаардлагатай.

Таны мөс чанар найдвартай удирдлага болдог уу?

Эрүүл мэндээ анхаарах, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, дэлгэрүүлэх ажилд оролцох талаар зөв шийдвэр гаргахад мөс чанар ямар ач холбогдолтойг үзээрэй.

«Итгэл дотроо бат зогс»

Петр усан дээгүүр явах гэж оролдсон нь бидэнд итгэлийн талаар юу хэлж өгдөг вэ?

Ехова бидэнд хайртай

Ехова таныг хайрладгийг хүлээн зөвшөөрөхөд амаргүй санагддаг уу?

Та Еховад хайртай юу?

Зөвхөн зүрх сэтгэлдээ хөтлөгдөх нь хангалтгүй.

НАМТАР

Миний амьдрал Еховагийн ивээлээр баян

Мелита Яарачийн намтрыг уншаарай. Нөхөр Тед нь Удирдах Зөвлөлийн гишүүн байсан бөгөөд хоёулаа бүрэн цагаар 50 гаруй жил үйлчилжээ.