Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2015 оны 6 сар 

Энэ дугаарт 2015 оны 7 сарын 27-ноос 8 сарын 30-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Христ бол Бурхны хүч мөн

Есүсийн үйлдсэн гайхамшгууд эртний израильчуудад ач тустай байгаад зогсоогүй ойрын ирээдүйд хүн төрөлхтний төлөө юу хийхийг нь харуулсан.

Есүс хүмүүст хайртай

Есүс ямар сэтгэлээр гайхамшиг үйлддэг байсан бэ?

Та цэвэр ариун амьдарч чадна!

Зохисгүй юм бодохоо болиход туслах гурван зүйлийг Библиэс мэдэж аваарай.

«Кинсли чадсан бол би ч бас чадна!»

Шри Ланкад амьдардаг Кинсли хэдхэн минутын даалгаврыг биелүүлэхийн тулд олон саадыг давсан

Жишээ залбиралд нийцүүлэн амьдрагтун. Хэсэг 1

Есүс жишээ залбирлаа «Бидний Эцэг минь» гэж эхэлсний учир юу вэ?

Жишээ залбиралд нийцүүлэн амьдрагтун. Хэсэг 2

Бид Бурхнаас өдөр тутмын талх гуйн материаллаг төдийгүй сүнслэг хэрэгцээгээ хангахыг хүсдэг.

«Та нарт тэвчээр хэрэгтэй»

Еховагийн өгсөн дөрвөн зүйл зовлон бэрхшээлийг давахад тань тусална.

Санаж байна уу?

Та «Харуулын цамхаг» сэтгүүлийн сүүлийн дугааруудыг уншсан уу? Юу санаж байгаагаа шалгаарай.