Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2015 оны 4 сар 

Энэ дугаарт 2015 оны 6 сарын 1-нээс 28-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Ахлагчид аа, та нар бусдыгаа сургахыг чухал гэж үздэг үү?

Туршлага багатай эрчүүдийг сайн сургасан ахлагчдын өгсөн долоон зөвлөгөөг дагаарай.

Туршлага багатай эрчүүдийг хэрхэн сургах вэ?

Ахлагчид бусдыг сургахдаа Есүсийн аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. Туршлага багатай эрчүүд Елишагийн жишээг дагах ёстой.

НАМТАР

Тайван цагт ч, хэцүү үед ч Ехова ивээсэн

Малавид өрнөсөн харгис хавчлагын үед ч Бурханд үнэнч байсан Трофим Нсомбагийн намтар таны итгэлийг бэхжүүлнэ.

Та Еховатай хэр дотно вэ?

Харилцан ярилцдаг бол дотносно. Энэ зарчмыг Еховатай дотносоход хэрхэн баримтлах вэ?

Хэзээд Еховад итгэ!

Еховатай дотносвол хамгийн хүнд үеийг ч давж чадна

Хурлаас хасах нь яагаад хайрын арга хэмжээ вэ?

Хүмүүсийг тэгтэл нь их шаналгадаг зүйл яагаад бүх хүнд ач тустай байдаг вэ?

Модны хожуул дахин соёолох уу?

Та энэ асуултын хариуг мэдвэл ирээдүйгээ итгэлтэй харна.