Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2015 оны 3 сар 

Энэ дугаарт 2015 оны 5 сарын 4-нөөс 31-нд судлах өгүүллүүд орсон.

НАМТАР

Жинхэнэ амжилтад хүрэх замыг бид олсон

Дэйвид Гүэн хоёр өмнө нь хослон бүжиглэдэг байсан бол одоо илүү сайн ажлыг хоршин хийж байна.

«Ингэх нь Таны өмнө тааламжтай байсан»

Сүүлийн жилүүдэд манай ном хэвлэлд Библийн зарим түүхийг илүү энгийн, ойлгомжтой тайлбарладаг болсны учир юу вэ?

Та тэр өдөр сонор сэрэмжтэй байх уу?

Есүсийн ярьсан арван охины тухай ёгт үлгэрийн тухай шинэчлэгдсэн ойлголтыг уншаарай. Уг үлгэрт энгийн хэр нь чухал санаа агуулагддаг.

Уншигчдын асуулт

Дээр үед манай ном хэвлэлд үлгэр загвар, бодит байдал гэж их гардаг байсан. Сүүлийн үед ингэж бичих нь багассан. Яагаад?

Талантын тухай ёгт үлгэр сургамжтай

Энэ өгүүлэлд талантын тухай ёгт үлгэрийн шинэчилсэн тайлбар бий.

Христийн ах дүүст үнэнч байж, тэднийг дэмжих нь

Хонинд тооцогдох хүмүүс Христийн ах дүүсийг хэрхэн дэмждэг вэ?

«Зөвхөн Эзэн дотор» гэрлэх нь бодит амьдралд нийцэх үү?

Бурхны зөвлөгөөг дагахаар шийдсэн хүмүүс баяр хөөртэй, сэтгэл хангалуун явдаг.