Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2014 оны 11 сар 

Энэ дугаарт 2014 оны 12 сарын 29-нөөс 2015 оны 2 сарын 1-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Есүс амилсан нь бидэнд ач холбогдолтой

Есүс амилсан гэдэгт итгүүлэх дөрвөн шалтгаан бий. Есүс одоо амьд гэдэгт итгэдэг хүн яах ёстой вэ?

Бид яагаад ариун байх ёстой вэ?

Библийн «Левит» ном танд ойлгомжгүй, уйтгартай санагддаг байсан уу? Энэ номд байдаг үнэт эрдэнэс ариун байхад тань тус болно.

Бид бүх талаар ариун байх ёстой

Библийн зарчмыг зөрчихгүй байх, Еховад хамгийн сайныгаа өгөх, «бор хоол» идэх нь юугаараа адилхан бэ?

Еховаг Бурхнаа болгодог ард түмэн

Ямар ч шашны чин сүсэгтэй бүх хүнийг Бурхан сайшаадаг уу?

«Та нар одоо Бурханы ард түмэн»

Үргэлж «Бурханы ард түмэнд» тооцогдохын тулд бид яах ёстой вэ?

Уншигчдын асуулт

Хурлуудад ахлагч, туслах үйлчлэгчдийг яаж томилдог вэ? «Илчлэлт» номын 11-р бүлэгт гардаг хоёр гэрч хэн бэ?

МАНАЙ АРХИВААС

Наран улсад үүр цайсан нь

«Иехү» гэдэг зориулалтын тэрэг Хаанчлалын тухай мэдээг Японд дэлгэрүүлэхэд их үүрэг гүйцэтгэжээ.