Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2014 оны 10 сар 

Энэ дугаарт 2014 оны 12 сарын 1-нээс 28-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Тэд сайн дураараа үйлчилдэг—Тайваньд

Еховагийн 100 гаруй Гэрч энд ирж дэлгэрүүлэгч хэрэгтэй газар үйлчилж байна. Тэднийг ямар амжилт гаргаж байгааг уншаарай.

Хаанчлал Бурхны санаа зорилгыг биелүүлнэ гэдэгт бат итгэгтүн

Ехова Хаанчлалаар дамжуулан санаа зорилгоо биелүүлэхээ баталгаажуулж 7 гэрээ байгуулсан. Итгэлээ бэхжүүлэхэд эдгээр гэрээ ямар ач тустай вэ?

Та нар «тахилч нарын хаанчлал» болно

Бурхны Хаанчлал зорилгоо биелүүлнэ гэдэгт эргэлзэлгүй итгэж, сайн мэдээг бусдад тунхаглахад сүүлийн гурван гэрээ тусалдаг.

НАМТАР

Хаанчлалын төлөө зүтгэсэн дурсамжтай он жилүүд

Милдред Олсон Еховад 75 жил үйлчилж байна. Сальвадорт 29 жил миссионерээр үйлчилсэн. Тэрбээр ямар учраас сэтгэлээрээ залуу байдаг юм бол?

Еховатай хамтран ажиллах завшаанаа эрхэмлэгтүн!

Еховад үйлчилдэг хүмүүс ямар учраас хувийн ашиг сонирхлоо хойш нь тавьдаг вэ?

«Оюун ухаанаа ... дээгүүрх зүйлс дээр төвлөрүүл»

Дэлхий дээр мөнх амьдрах ирээдүйтэй хүмүүс яагаад тэнгэр дэх зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг вэ? Яаж төвлөрүүлдэг вэ?