Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2014 оны 9 сар 

Энэ дугаарт 2014 оны 10 сарын 27-ноос 11 сарын 30-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Та үнэнийг олсон гэдэгтээ итгэдэг үү? Яагаад?

Еховагийн Гэрчүүд үнэнийг олсон гэдгийг хүмүүс яагаад хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Үүнийг энэ өгүүллээр авч үзнэ. Бас Гэрчүүд үнэнийг олсон гэдэгтээ өөрсдөө яагаад итгэлтэй байдгийг үзнэ.

«Олон зовлонг» үл тоон Бурхандаа үнэнч байя

Бид Сатаны ертөнцөд амьдардаг учраас зовлон бэрхшээл үзнэ. Сатан ямар аргаар бидэн рүү довтолдог вэ? Бид бэлэн байхын тулд яах хэрэгтэй вэ?

Эцэг эхчүүд ээ, сайн хоньчин шиг байгаарай

Эцэг эхчүүд хүүхдээ Еховагийн тогтоосон хэм хэмжээг баримталдаг хүн болгож хүмүүжүүлэх үүрэгтэй (Ефес 6:4). Эцэг эхчүүд сайн хоньчин шиг байж, хүүхдээ Еховаг хайрладаг хүн болгож хүмүүжүүлэх гурван аргыг энэ өгүүллээр үзнэ.

Уншигчдын асуулт

Дуулал 37:25-д бичсэн Давидын үг, Матай 6:33-т бичсэн Есүсийн үгнээс харвал Еховагийн үйлчлэгч хэзээ ч өлсөхгүй гэсэн үг үү?

«Эцэст нь устгагдах дайсан бол үхэл мөн»

Үхэл болон үхэлд хүргэдэг бүхэн гай зовлон дагуулдаг. Хүн яагаад үхдэг вэ? Эцсийн дайсан үхэл хэрхэн устгагдах вэ? (1 Коринт 15:26). Эдгээр асуултын хариунаас Еховагийн шударга чанар, мэргэн ухаан, ялангуяа хайрыг мэдэж аваарай.

Бүрэн цагийн үйлчлэгчдийг дэмжээрэй

Еховагий төлөө бүрэн цагаар үйлчилдэг хүн олон. Тэдний «итгэлийн үйл, хайрын хөдөлмөрийг» хэрхэн «санах» вэ? (1 Тесалоник 1:3).