Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2016 оны 5 сар 

Энэ дугаарт 2016 оны 6 сарын 27-ноос 7 сарын 31-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Маргааныг хайраар шийдье

Таны зорилго ямар байх ёстой вэ? Маргаанд ялах уу, нөгөө хүнээ буулгаж авах уу? Эсвэл өөр зорилго уу?

«Явж, бүх үндэстнийг дагалдагч болгогтун»

Есүсийн зөгнөлийг ямар хүмүүс биелүүлж байгааг батлах дөрвөн асуултын хариуг авч үзнэ.

Та яаж шийдвэр гаргадаг вэ?

Библид тодорхой заагаагүй асуудлыг шийдэхдээ яах хэрэгтэй вэ?

Библи таныг одоо ч өөрчилж байгаа юу?

Нэг Гэрч мөрийтэй тоглох, тамхи татах, архидан согтуурах, хар тамхи хэрэглэх зуршлаа хаяад баптисм хүртсэн боловч өөр зүйлийг өөрчлөхөд илүү хэцүүг ойлгожээ.

Еховагийн өгдөг бүхнийг бүрэн дүүрэн ашиглаарай

Еховагийн өгдөг зарим зүйлийн ач тусыг юунаас болоод хүртэхгүй өнгөрч мэдэх вэ?

МАНАЙ АРХИВААС

«Дэлгэрүүлэх ажлыг хэнд даалгасан бэ?»

1919 онд болсон үйл явдал дэлхий дахинд хийх ажлын эхлэл байсан.

Уншигчдын асуулт

Төрийн албан хаагчдад бэлэг юм уу гар цайлгах мөнгө өгөх нь зөв эсэхийг хэрхэн мэдэх вэ? Гэрчийн эрхийг сэргээсэн тухай зарлал хэлбэл хурлын бусад гишүүн баярлаж байгаагаа хэрхэн илэрхийлэх вэ? Иерусалимд байсан Бетзада цөөрмийн ус юунаас болоод хөдөлдөг байсан бэ?