Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2016 оны 2 сар 

Энэ дугаарт 2016 оны 4 сарын 4-нөөс 5 сарын 1-нд судлах өгүүллүүд орсон.

НАМТАР

Үр бүтээлтэй үйлчлэхэд минь Ехова тусалдаг

Корвин Робисон Еховад 73 жил үнэнч үйлчлэхдээ 60 гаруй жилийг АНУ-ын Бетелд өнгөрүүлжээ.

Ехова түүнийг «Миний найз» гэсэн

Та Еховагийн найз болмоор байна уу? Абрахамаас суралцаарай.

Еховагийн дотны найзуудыг дуурайя

Рут Хезекиа Мариа нар Бурхантай яаж дотно болсон бэ?

Еховадаа үргэлж баяр хөөртэй үйлчилье

Гурван чухал шалтгааныг эргэцүүлэн боддог бол үргэлж баяр хөөртэй байна.

Еховад үнэнчээ батлаарай

Еховад үнэнч байхад Ионатаны жишээ дөрвөн тохиолдолд тус болно

Еховагийн үнэнч үйлчлэгчдээс суралцаарай

Давид Ионатан Натан Хушаи нар юуны түрүүнд Еховад үнэнч байсан нь юунаас харагддаг вэ?

МАНАЙ АРХИВААС

Чанга яригчтай машин олны танил болсон нь

Бразилд байсан хэдхэн Гэрч «Харуулын цамхгийн чанга яригчтай машин»-аараа Хаанчлалын тухай мэдээг 1936–41 онд сая сая хүнд хүргэсэн.