Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2017 оны 10 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 11 сарын 27—12 сарын 24-нд судлах өгүүллүүд орсон.

НАМТАР

Ехова биднээс юу л хүснэ, түүнийг нь хийвэл ивээл хүртдэг

Оолив Маатьюс болон түүний нөхөр Ирландын хойд хэсэгт 1952 оноос эхлэгчээр үйлчлэх болжээ. Ехова тэднийг хэрхэн ивээсэн бэ?

«Үнэхээр хайрладгаа үйл хэргээрээ харуул»

Бусдыг үнэн сэтгэлээсээ, хоёр нүүр гаргалгүй хайрладгаа хэрхэн батлах вэ?

«Амар тайвныг бус илд авчрахаар ирсэн»

Есүс «илд» авчрахаар ирсэн гэдэг нь ямар утгатай вэ? Энэ нь танд хэрхэн нөлөөлж болох вэ?

Ариматын Иосеф үнэний талд бат зогссон нь

Ариматын Иосеф гэж хэн бэ? Есүстэй ямар холбоотой байсан бэ? Бид яагаад энэ хүний талаар судлах хэрэгтэй вэ?

Зехариагийн үзэгдэл. Танд яаж нөлөөлдөг вэ?

Нисэж буй хуйлмал ном, сагсан доторх эмэгтэй, салхи татуулан нисэж буй хоёр эмэгтэй. Бурхан зөнч Зехариад яагаад ийм хачин юм үзүүлсэн бэ?

Тэрэг болон титэм биднийг хамгаална

Зэсэн уулс, дайны тэрэгнүүд, хаан болгосон тэргүүн тахилч. Бид Зехариагийн сүүлчийн үзэгдлээс юу ойлгож авах вэ?

Сайхан сэтгэлийн үйлс

Эсэргүүцэгч байсан хүн ямар учраас Библийн үнэнийг сонирхох болов?

Таны мэдлэгт

Ам тангараг өгөхийг Есүс яагаад буруушаасан бэ?