Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2017 оны 5 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 7 сарын 3–30-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Еховад баяр хөөртэй үйлчлэхэд нь «харийн хүмүүст» тусалъя

Еховаг мэдэж амжаагүй дүрвэгсдэд сайн мэдээг хэрхэн үр өгөөжтэй тунхаглах вэ?

«Харийн хүмүүсийн» хүүхдэд тусламж хэрэгтэй

Хэрэв та цагаач бол Еховаг хайрлаж, үнэний замаар явах нөхцөлийг үр хүүхдэдээ хэрхэн бүрдүүлж өгөх вэ? Бусад хүн тэдэнд хэрхэн туслах вэ?

НАМТАР

Сонсголгүй хүн ч үнэнийг заадаг

Воолтр Мааркин сонсголгүй хэдий ч олон хүнд Библийн үнэнийг заажээ. Тэрээр Ехова Бурханд баяртай үйлчилж, жаргалтай амьдарч явна.

Хайраа бүү хөргө

Нэгдүгээр зууны зарим дагалдагч анхны хайраа орхижээ. Еховаг хайрласан хэвээрээ байя гэвэл яах хэрэгтэй вэ?

«Чи Намайг тэднээс илүү хайрладаг уу?»

Есүс Симон Петрт юуг эн тэргүүнд тавихыг зааж өгсөн. Бид үүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

Гайос ах дүүдээ хэрхэн тусалсан бэ?

Гайос гэж хэн бэ? Бид яагаад түүнийг дуурайх хэрэгтэй вэ?

Энгийн амьдрахын жаргал

Нэгэн хос яагаад энгийн амьдрахаар шийдсэн бэ? Энгийн амьдрахын тулд юу хийсэн бэ? Яагаад баяр баясгалантай болсон бэ?

МАНАЙ АРХИВААС

«Бидний зүрх хайраар бялхаж, өмнөхөөсөө ч илүү зүтгэлтэй үйлчлэх хүсэлтэй болсон»

Библи Судлаачид 1922 оны чуулган дээр «Хаан болон Хаанчлалыг тунхаглагтун» гэсэн зөвлөгөөг сонсоод хэрхэн дагасан бол?