Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2017 оны 3 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 5 сарын 1–28-нд судлах өгүүллүүд орсон.

НАМТАР

Мэргэн хүмүүстэй хамт явах үнэхээр тустай

Вийлям Сээмюэлсон бүрэн цагаар олон жил үйлчлэхдээ хэцүү бэрх ч сэтгэл хөдөлгөм даалгавар авч иржээ.

Бусдыг зохих ёсоор хүндэл

Хэн хүндэтгэл хүлээх зохистой вэ? Яагаад? Тэднийг хүндлэх нь ямар ач тустай вэ?

Итгэлээ үйл хэргээрээ харуулж зөв шийдвэр гарга!

Таны гаргах зарим шийдвэр амьдралыг тань өөрчилж мэднэ. Зөв шийдвэр гаргахад юу тус болох бол?

«Бүхий л зүрхээрээ» Еховад үйлчил

Иудагийн хаад Аса, Иехошафат, Хезекиа, Иосиа бүгдээрээ алдаа гаргаж явсан. Гэхдээ Бурхан тэднийг «бүхий л зүрх сэтгэлээрээ» үйлчилсэн гэж үзсэн. Яагаад?

Та сануулгыг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авах уу?

Та бусдын алдаанаас, түүний дотор Библид гардаг хүмүүсийн алдаанаас сургамж авах боломжтой

Ямар ч үед сайн найз байх нь

Найз тань буруу замаар явж эхэлбэл та найздаа яаж туслах вэ?

Вааран дээрх бичээс

2012 онд археологичид 3 000 жилийн настай шавар ваарны хэлтэрхийнүүд олжээ. Нэг зүйл тэдний сонирхлыг ихээр татжээ. Энэ нь юу байсан бэ?