Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2017 оны 2 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 4 сарын 3–30-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Еховагийн санаа зорилго заавал биелнэ!

Бурхан дэлхий болон хүн төрөлхтний талаар ямар санаа зорилготой вэ? Яагаад одоо биелэхгүй байна вэ? Есүсийн золиосыг яагаад Бурхны санаа зорилгыг биелүүлэх түлхүүр гэж хэлж болох вэ?

Золиос бол Эцгээс ирсэн «төгс бэлэг» мөн

Золиос нь хүн төрөлхтөнд хосгүй боломжийг нээж өгөхөөс гадна хүн бүхэнд хамаатай маргаантай асуудлыг шийднэ.

НАМТАР

Бурхан бидэнд нигүүлслээ янз бүрээр үзүүлсэн

Дааглас Мээри хоёрыг Канадад эхлэгчээр, Бразил, Португалд миссионероор үйлчилж байхад нь Ехова нигүүлслээ янз бүрээр үзүүлжээ.

Ехова ард түмнээ удирддаг

Эрт үед Ехова ард түмнээ хүмүүсээр дамжуулан удирддаг байв. Үнэхээр тэр хүмүүсийн цаана байсныг юу баталдаг вэ?

Бурхны ард түмнийг өнөөдөр хэн удирддаг вэ?

Есүс дагалдагчидтайгаа «үеийн төгсгөл» хүртэл хамт байхаа амласан. Тэрээр Бурхны ард түмнийг одоо хэрхэн удирдан чиглүүлдэг вэ?

Уншигчдын асуулт

Ехова «та нарыг хэрээс чинь хэтэрсэн хүчээр соригдохыг зөвшөөрдөггүй» гэж Паул бичжээ. Ямар сорилттой тулгарахыг маань Бурхан шийддэг гэсэн үг үү?

МАНАЙ АРХИВААС

«Явахын аргагүй хүнд бэрх, хүрч очихын аргагүй хол зам гэж үгүй»

1920-оод оны сүүлч, 1930-аад оны эхээр идэвх зүтгэлтэй эхлэгчид Австралийн өргөн уудам хөдөө нутагт Бурхны Хаанчлалын тухай сайн мэдээг хүргэхээр эргэлт буцалтгүй шийджээ.