Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2017 оны 1 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 2 сарын 27-ноос 4 сарын 2-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Тэд сайн дураараа үйлчилдэг

Гадаад улсад нүүж очоод үйлчлэхээс эхэндээ айдаг байсан ганц бие эмэгтэйчүүд олон бий. Тэд яаж зоригтой болсон бэ? Гадаадад үйлчлээд юу сурсан бэ?

«Еховад итгэж, сайныг үйлд»

Хүч чадал хүрэхгүй зүйлийг маань Ехова бидэнд дуртайяа хийж өгдөг. Гэхдээ өөрсдийнхөө зүгээс чадах бүхнээ хийгээсэй гэж Бурхан биднээс хүсдэг. Чадахыгаа хийгээд, чадахгүйгээ Еховад даатгахад 2017 оны уриа бидэнд хэрхэн туслах вэ?

Сонгох эрх чөлөөгөө эрхэмлээрэй

Сонгох эрх чөлөө гэж юу вэ? Библид юу гэж байдаг вэ?

Даруу зан маш чухал

Даруу зан гэж юу вэ? Даруу байна гэж яахыг хэлдэг вэ? Даруу болох нь яагаад чухал бэ?

Сорилт тулгарсан ч та даруу байж чадна

Нөхцөл байдал өөрчлөгдөх, шүүмжлүүлэх юм уу магтуулах, шийдвэр гаргахдаа ч үргэлж даруу байя гэвэл яах хэрэгтэй вэ?

«Итгэмжит хүмүүст даатга»

Ахмадууд залуучуудад хариуцлагатай үүрэг хүлээдэг болоход нь хэрхэн туслах вэ? Залуучууд олон жил хариуцлагатай үүрэг хүлээсэн хүмүүсийг үнэлж хүндэлдгээ хэрхэн харуулах вэ?

Таны мэдлэгт

Эрт цагт галыг хэрхэн авч явдаг байсан бэ?