Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2016 оны 3 сар 

Энэ дугаарт 2016 оны 5 сарын 2-ноос 5 сарын 29-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Охид хөвгүүд ээ! Баптисм хүртэхэд бэлэн үү?

Шийдвэр гаргахад чинь гурван асуулт тус болно.

Охид хөвгүүд ээ! Баптисм хүртэхэд хэрхэн бэлдэх вэ?

Баптисм хүртэх болоогүй юм шиг санагдвал яах вэ? Эсвэл чи баптисм хүртэхийг хүсэж байгаа ч эцэг эх чинь чамайг туршлагатай болтлоо хүлээ гэвэл яах вэ?

Та Бурхны ард түмний эв нэгдлийг батжуулж чадна! Яаж?

Эв нэгдэлтэй байхын чухлыг «Илчлэлт» номын 9 дүгээр бүлэгт бичсэн байдаг

Ехова ард түмнээ амийн зам руу удирддаг

Еховагаар удирдуулахыг хүсдэгээ хэрхэн харуулах вэ?

Та өөрийнхөө хуралд тус нэмэр болж чадах уу?

Та өөрийнхөө хуралд миссионер шиг үйлчилж чадах уу?

Зөнчдийг дуурайя

Ядарсан, сэтгэлээр унасан эсвэл хэцүү даалгавар авсан үед зөнч Езекиел Иеремиа Хосеа нарын жишээ тустай.

Уншигчдын асуулт

Бурхны ард түмэн агуу их Вавилоны эрхшээлд хэр удаан байсан бэ? Сатан Есүсийг сорихдоо үнэхээр сүмд аваачсан уу?