Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2016 оны 12 сар 

Энэ дугаарт 2017 оны 1 сарын 30-наас 2 сарын 26-нд судлах өгүүллүүд орсон.

НАМТАР

«Бүх хүнд ... бүх юм» болох нь

Дээнтон Хоопкинсон бага залуугаасаа янз бүрийн даалгавар биелүүлж байсны ачаар Ехова бүх хүнийг хэрхэн хайрладгийг ойлгож авчээ.

Ехова танд нигүүлслээ үзүүлсэн

Ехова таныг нүглээс чөлөөлснийг судалбал асар их ач тустай.

«Сүнсний бодол санаа бол амь ба амар тайван»

Ехова хүн төрөлхтөнд шагнал өгөхөө амладаг. Энэ шагналыг авахад тус болох зөвлөгөө «Ром» номны 8 дугаар бүлэгт бий.

Санаж байна уу?

Та «Харуулын цамхаг» сэтгүүлийн сүүлийн дугааруудыг уншсан уу? Хэдэн асуултад хариулж чадахаа шалгаарай.

Сэтгэлийн зовлонгоо Еховад үүрүүл

Бурхны үйлчлэгчид заримдаа санаа зовоосон асуудалтай тулгардаг. «Бурханы амар тайвныг» мэдрэхэд тань дөрвөн арга тус болно.

«Өөрийг нь хайгч хүмүүсийг» Ехова шагнадаг

Ехова шагнана гэдэгт эргэлзэхгүй байх нь бидэнд ямар ач тустай вэ? Ехова эртний үйлчлэгчдээ хэрхэн шагнадаг байсан бэ? Орчин үеийн үйлчлэгчдийнхээ төлөө юу хийдэг вэ?

Дөлгөөн хүн мэргэн ухаантай

Хүн шударга бус хандвал тайван байх нь амаргүй ч дөлгөөн байхыг Библи уриалдаг. Яавал дөлгөөн болох вэ?

Сэдэвчилсэн товъёг «Харуулын цамхаг» сэтгүүл 2016

Тараах болон судлах «Харуулын цамхаг» сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүллүүдийг сэдэвчлэн жагсаав.