Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН) 2016 оны 11 сар 

Энэ дугаарт 2016 оны 12 сарын 26-наас 2017 оны 1 сарын 29-нд судлах өгүүллүүд орсон.

Маш чухал үг

Есүс хамгийн эелдэг үгийг хэрэглэдэг байсан бэ?

«Бие биеэ өдөр бүр зоригжуулагтун»

Яагаад бусдыг урамшуулан зоригжуулах хэрэгтэй вэ? Ехова Есүс Паул нараас юу сурах вэ? Бусдыг хэрхэн урамшуулах вэ?

Еховагийн Ном ба эмх журам

Ехова бол эмх журмын Бурхан. Тийм учраас үйлчлэгчид нь бас эмх журамтай байх ёстой.

Та Еховагийн Номыг өндөр үнэлдэг үү?

Бурхны ард түмэн Номд нь байдаг зөвлөгөөг дагаж, байгууллагад нь үнэнч байх үедээ амжилтад хүрдэг.

«Ажил ч маш агуу байна»

Үүнийг дэмжих завшаан танд олдож байна.

Харанхуйгаас гэрэл рүү

Бурхны ард түмэн МЭ II зуунаас эхлээд харанхуйд байсан гэдэг нь ямар утгатай вэ? Тэд хэзээ, яаж гэрэлд гарсан бэ?

Хуурамч шашнаас чөлөөлөгдсөн нь

Бурхны ард түмэн агуу Вавилоноос хэзээ бүрэн чөлөөлөгдсөн бэ?

«Британи дахь дэлгэрүүлэгчид ээ, сэрцгээ!»

Британи дахь дэлгэрүүлэгчдийн тоо арван жилийн хугацаанд дорвитой өссөнгүй. Гэвч дараа нь юу болсон бэ?