ХАРААЧ! Израильчууд Иордан голыг гаталж байна! Голын ус яасан юм бол оо? Энэ үеэр бороо их ордог учир хэдхэн хормын өмнө голын ус эргээ халин оволзож байсан билээ. Гэтэл одоо ус байдаггүй! Израильчууд Улаан тэнгисийг гаталсан шигээ Иордан голын хуурай ёроолоор явж байна! Ус нь яасан бэ? Үүний учрыг мэдье.

Израильчууд Иордан голыг гаталж байгаа нь

Израильчууд Иордан голыг гатлах болоход Ехова ард түмэндээ: «Тахилчид гэрээний авдар авч, хүмүүсийн өмнө явах хэрэгтэй. Тэднийг хөлөө усанд дүрмэгц голын урсгал зогсоно» гэж Иошуагаар хэлүүлэв.

Тахилчид гэрээний авдрыг дамжлан, ард олны өмнө явав. Тэд Иордан гол дээр хүрч ирэнгүүтээ ус уруу орж явчихав. Гол маш ширүүн урсгалтай, гүнзгий байсан ч тэднийг хөлөө усанд дөнгөж дүрмэгц голын ус татарч эхлэв. Энэ бол гайхамшиг байлаа! Ехова голын эхийг хаажээ. Тийм учраас ус удалгүй татарсан байна.

Гэрээний авдрыг дамжлан яваа тахилчид ширгэсэн голын дунд очиж зогсов. Чи тэднийг зураг дээрээс харж байна уу? Тэднийг тэнд очиж зогсоход израильчууд Иордан голын хуурай ёроолоор явжээ.

Бүх хүнийг гаталж дууссаны дараа Ехова 12 хүчтэнд: «Гэрээний авдар авч яваа тахилчдын зогсож байгаа газар оч. Тэндээс 12 чулуу аваад буудаллах газраа аваачиж тавигтун. Хожим танай үр хүүхэд энэ ямар учиртай чулуу болохыг асуувал Еховагийн гэрээний авдрыг авч гарах үед Иордан голын урсгал зогссон гэж тэдэнд хэлэгтүн. Чулуунууд та нарт энэ гайхамшгийг сануулах болно!» хэмээн Иошуагаар хэлүүлжээ. Иошуа ч бас тахилчдын зогсож байсан голын ёроолд өөр 12 чулуу аваачиж тавьжээ.

Иошуа

Эцэст нь Иошуа гэрээний авдрыг дамжлан яваа тахилчдад: «Иорданаас гарч ирэгтүн» гэлээ. Тэднийг гармагц гол урьдын адил урсаж эхэлжээ.

Иошуа 3:1—17; 4:1—18.Асуулт

 • Израильчууд Еховагийн үйлдсэн ямар гайхамшгийн ачаар Иордан голыг гаталж чадсан бэ?
 • Израильчууд Иордан голыг гатлахын тулд Бурханд итгэдгээ яаж харуулах ёстой болсон бэ?
 • Ехова Иошуад яагаад голын ёроолоос 12 том чулуу авахыг тушаасан бэ?
 • Тахилчдыг Иордан голын уснаас дөнгөж гармагц юу болсон бэ?

Нэмэлт асуулт

 • Иошуа 3:1—17-г уншина уу.

  Еховагаас ивээл, тусламж авахын тулд юу хийх шаардлагатайг энэ явдал харуулсан бэ? (Иош. 3:13, 15; Сур. 3:5; Иак. 2:22, 26)

  Израильчуудыг Амласан газарт орохоор Иордан голыг гатлах үед гол ямар байсан бэ? Тэр үед Ехова нэрээ хэрхэн алдаршуулсан бэ? (Иош. 3:15; 4:18; Дуу. 66:5—7)

 • Иошуа 4:1—18-ыг уншина уу.

  12 чулууг ямар зорилгоор Иорданаас авч, Гилгалд аваачиж тавьсан бэ? (Иош. 4:4—7, 19—24)