Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библийн тухай өгүүлдэг миний ном

Гарчиг

Гарчиг

Хэсэг 1 БҮТЭЭЖ ЭХЛЭХЭЭС УСАН ГАЛАВ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 2 УСАН ГАЛАВААС ХОЙШ ЕГИПЕТЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 3 ЕГИПЕТЭЭС ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН ЦАГААС ИЗРАИЛИЙН АНХНЫ ХААН ХҮРТЭЛ

Хэсэг 4 ИЗРАИЛИЙН АНХНЫ ХААНААС ВАВИЛОНД ОЛЗЛОГДОХ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 5 ВАВИЛОНД ОЛЗЛОГДСОН ҮЕЭС ИЕРУСАЛИМЫН ХЭРМИЙГ СЭРГЭЭН БОСГОХ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 6 ЕСҮСИЙГ ТӨРӨХӨӨС ҮХЭХ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 7 ЕСҮСИЙН ДАХИН АМИЛСАН ЦАГААС ПАУЛЫГ ШОРОНД ХОРИХ ХҮРТЭЛ

Хэсэг 8 БИБЛИЙН ЗӨГНӨЛ БҮХЭН БИЕЛДЭГ