Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

2017 бүсийн чуулганы хөтөлбөр

Баасан

Баасан

«Шантрахгүйгээр сайныг үйлдэж байцгаая» (ГАЛАТ 6:9)

ҮДЭЭС ӨМНӨ

 • 9:20 Хөгжим (видео)

 • 9:30 143-р дуу, залбирал

 • 9:40 ХӨТӨЛБӨР ХАРИУЦАГЧИЙН ИЛТГЭЛ: Одоо бууж өгөх цаг биш! (Илчлэл 12:12)

 • 10:15 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: «Тасралтгүй» дэлгэрүүлцгээе

  • Албан бусаар (Үйлс 5:42; Номлогчийн үгс 11:6)

  • Айлаар (Үйлс 20:20)

  • Нийтэд (Үйлс 17:17)

  • Шавь болгох (Ром 1:14–16; 1 Коринт 3:6)

 • 11:05 153-р дуу, зарлал

 • 11:15 БИБЛИЙН УРАН УНШЛАГА: Ехова ард түмнээ авардаг (Египетээс гарсан нь 3:1–22; 4:1–9; 5:1–9; 6:1–8; 7:1–7; 14:5–10, 13–31; 15:1–21)

 • 11:45 Ехова—тэвчээрийн хамгийн агуу жишээ (Ром 9:22, 23; 15:13; Яаков 1:2–4)

 • 12:15 35-р дуу, завсарлага

 ҮДЭЭС ХОЙШ

 • 13:25 Хөгжим (видео)

 • 13:35 24-р дуу

 • 13:40 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: Сорилттой ч тэсвэр тэвчээртэй

  • Шударга бус явдал (Матай 5:38, 39)

  • Өндөр нас (Исаиа 46:4; Юуда 20, 21)

  • Төгс бус байдал (Ром 7:21–25)

  • Сахилга батын арга хэмжээ (Галат 2:11–14; Еврей 12:5, 6, 10, 11)

  • Ужиг өвчин (Дуулал 41:3)

  • Дотны хүнээ алдах (Дуулал 34:18)

  • Хавчлага (Илчлэл 1:9)

 • 14:55 26-р дуу, зарлал

 • 15:05 КИНО: Лотын эхнэрийг санагтун—1-р анги (Лук 17:28–33)

 • 15:35 ЦУВРАЛ ИЛТГЭЛ: Тэсвэр хатуужилтай байхад туслах чанаруудыг хөгжүүлэх нь

  • Бат итгэл (Еврей 11:1)

  • Сайн юм хийх (Филиппой 4:8, 9)

  • Мэдлэг (Сургаалт үгс 2:10, 11)

  • Биеэ захирах (Галат 5:22, 23)

 • 16:15 «Итгэлээсээ няцахгүйн» тулд яах вэ? (2 Петр 1:5–10; Исаиа 40:31; 2 Коринт 4:7–9, 16)

 • 16:50 152-р дуу, залбирал